Đâu là điểm yếu của Muay Thái?

[ ifcmma.com.vn ] Muay Thái là môn võ được sử dụng phổ biến trên sàn

11 Các bình luận

Cách tự vệ với đòn Clinch trong Muay Thai

Clinch là một trong những kỹ thuật khá phổ biến được các võ sĩ sử

10 Các bình luận