Các hạng cân trong thi đấu boxing

Có thể nói boxing là môn võ có số lượng hạng cân thi đấu lớn nhất trong số các môn võ thi đấu thể thao hiện nay.
Boxing có tổng cộng 12 hạng cân từ 102 pound ( 46.27kg ) đến 200 pound ( 91 kg ) và hơn nữa:
Hạng nặng (Heavyweight)
Lớn hơn 200 pound ( 90.72 kg)
Hạng bán nặng (Cruiserweight)
200 pound ( 90.72 kg)
Hạng dưới nặng (Light heavyweight)
175 pound ( 79.38 kg)
 Hạng siêu trung (Super middleweight ) 168 pound ( 76.2 kg)
Hạng trung (Middleweight)
160 pound ( 72.57 kg)
Hạng bán trung (Super welterweight )
154 pound ( 69.85 kg)
Hạng dưới bán trung (welterweight)
147 pound ( 66.68 kg)
Hạng siêu nhẹ (Super lightweight)
140 pound ( 63.5 kg)
Hạng nhẹ (Lightweight)
135 pound ( 61.23 kg)
Hạng siêu gà (Super featherweight)
130 pound ( 58.97 kg)
Hạng gà (Feantamweight)
126 pound ( 57.15 kg)
Hạng siêu lông (Super bantamweight)
122 pound ( 55.34kg)
Hạng Lông (Bantamweight)
118 pound ( 53.52 kg)
Hạng siêu ruồi (Super flyweight ) 115 pound ( 52.16 kg)
Hạng ruồi (Flyweight) 112 pound ( 50.08 kg)
Hạng dưới ruồi (Light flyweight ) 108 pound ( 48.99 kg)
Hạng nhẹ (Minimumweight) 105 pound ( 47.63 kg)
Hạng dưới nhẹ (Light minimumweight) 102 pound ( 46.27 kg)
Một võ sĩ hoàn toàn có thể thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau, tùy vào số cân nặng của anh ta trong từng giai đoạn khác nhau.
Võ sĩ nổi tiếng Many Pacquiao đã giành được đai vô địch ở 8 hạng cân khác nhau:

52 thoughts on “Các hạng cân trong thi đấu boxing

  1. Pingback: Quyền Anh Việt Nam vươn tầm chuyên nghiệp 5 năm gần đây

  2. CAGR Calculator says:

    Amazing article. Are you acquainted with the Compound Annual Growth Rate (CAGR)? Well, CAGR, the abbreviation for Compound Annual Growth Rate, determines the average growth return on your invested value within a defined timeframe. For additional information on CAGR, refer to an informative blog post.

  3. muziekmantra says:

    MuziekMantra, an innovative music therapy enterprise, cultivates healing through the profound influence of sound. Focused on therapeutic musical interventions, we provide bespoke sessions aimed at enriching mental wellness, emotional equilibrium, and holistic health. Our seasoned music therapists curate transformative encounters, harnessing melodies as conduits to serenity and self-exploration. Whether mitigating stress, alleviating anxiety, or fostering mindfulness, MuziekMantra customizes each session to cater to individual requirements. Immerse yourself in the revitalizing essence of music – allow MuziekMantra to accompany you on the path to harmony and well-being.

    MuziekMantra Music Therapy In India

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *